مجوز کارگزاری رسمی بیمه مستقیم برخط آتیه سازان مینو صادر شد

شرکت کارگزاری بیمه آتیه سازان مینو با هدف بهره برداری هر چه بیشتر شرکت های گروه صنعتی مینو از خدمات متنوع بیمه ای تاسیس و با توجه به سلایق متفاوت بیمه گذاران اعم از حقیقی و حقوقی، می تواند نقش مهم و کلیدی را در برقراری ارتباط سازنده بین بيمه گذار و بيمه گر برقرار نماید.

بر پایه این گزارش برخی از مهمترین وظایف شرکت کارگزاری بیمه مستقیم برخط آتیه سازان مینو موارد زیر می باشد.

۱ـ ایجاد امکان مقایسه خدمات مؤسسات بیمه و مشاوره تخصصی به شرکت های تابعه گروه صنعتی مینو.

۲ـ ارزیابی ریسک شرکت های تابعه گروه جهت اخذ پوشش بیمه ای مناسب.

۳ـ بررسی نرخ و شرایط شرکت های بیمه گر و در صورت نیاز، برگزاری مناقصه.

۴ـ نظارت بر عملکرد شرکت پوشش گستر مینو و سایر نمایندگی های اخذ شده از مؤسسات بیمه و شرکت در جلسات ماهانه هیات مدیره به نمایندگی از مدیرعامل گروه.

۵ـ عقد قرارداد با مؤسسات بیمه به منظور دریافت خدمات بیمه یا اخذ نمایندگی با در نظر گرفتن صرفه و صلاح گروه صنعتی مینو.

۶ـ توسعه بازار و ایجاد امکان فروش آنلاین.

۷ـ دريافت اطلاعات لازم از شر‌کت های تابعه گروه جهت بررسی پوشش های بیمه ای و ارائه توصیه های ایمنی جهت کاهش ریسک.

۸ـ پيگيري پرونده‌ هاي خسارت بيمه، شامل اعلام خسارت، تحويل مدارك و مستندات لازم براي تشكيل پرونده خسارت به مؤسسه بيمه و مذاکره در خصوص خسارت، به نمايندگي از گروه صنعتی مینو.

۹ـ پیگیری کلیه امور بیمه ای گروه صنعتی مینو از مؤسسات بیمه و تکمیل فرم پیشنهاد و امضای آن به نمایندگی از شرکت های تابعه گروه.

نظرات کاربران
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید افزودن نظر