مدیران گروه صنعتی مینو

مدیران گروه صنعتی مینو
 • حمیدرضا قدری
  حمیدرضا قدری
  مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (گروه صنعتی مینو)
  شماره تماس : 021-48831401
 • محمدتقی قلندرلکی
  محمدتقی قلندرلکی
  مدیرعامل شرکت صنعتی مینو
  شماره تماس : 024-35528054
 • فرهاد نجفیان
  فرهاد نجفیان
  مدیرعامل شرکت صنعتی پارس مینو
  شماره تماس : 021-48831516
 • حسین یوسف خزرایی
  حسین یوسف خزرایی
  مدیرعامل شرکت پخش قاسم ایران
  شماره تماس : 021-48831220
 • شاهین آخوندزاده
  شاهین آخوندزاده
  مدیرعامل شرکت دارویی،آرایشی و بهداشتی مینو
  شماره تماس : 021-48831400
 • سعید آل بویه
  سعید آل بویه
  مدیرعامل شرکت صادراتی پرسوئیس
  شماره تماس : 021-48831381
 • مهران مهرعطا
  مهران مهرعطا
  مدیرعامل شرکت بازرگانی پارس گستر
  شماره تماس : 021-48831380
 • فتح اله شکرانه مهربانی
  فتح اله شکرانه مهربانی
  مدیرعامل شرکت شوکوپارس
  شماره تماس : 024-35538380
 • عزیزاله ایلخانی
  عزیزاله ایلخانی
  مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینو شرق
  شماره تماس : 054-33482594
 • فرید خان صنمی
  فرید خان صنمی
  مدیرعامل شرکت صنایع غذایی مینوفارس
  شماره تماس : 071-37742462
 • اکبر طاقداریان اردکان
  اکبر طاقداریان اردکان
  مدیرعامل شرکت رهاوردسازندگی آزادگان (رسا)
  شماره تماس : 021-22890008
 • امید مرزبند
  امید مرزبند
  مدیرعامل شرکت معین آزادگان
  شماره تماس : 021-44543210
 • علی مشایخ
  علی مشایخ
  مدیرعامل شرکت کشت و صنعت ماریان
  شماره تماس : 026-44373562
 • رضا عباسیان اردکانی
  رضا عباسیان اردکانی
  مدیرعامل قند مینو فسا
  شماره تماس : 071-53359194
 • میثم راسخ
  میثم راسخ
  مدیرعامل شرکت کارگزاری بیمه آتیه سازان مینو
  شماره تماس : 021-48831048
 • محمدمهدی حاج محمد
  محمدمهدی حاج محمد
  مدیرعامل فروشگاه زنجیره ای پیوند
  شماره تماس : 021-48831116
 • رضا رضایی
  رضا رضایی
  مدیرعامل شرکت صنایع غذائی و آشامیدنی مینو زاگرس
  شماره تماس : 021-48831015
 • حامد احمدی
  حامد احمدی
  مدیرعامل شرکت صنایع چاپ و بسته بندی تندیس مینو
  شماره تماس : 024-35528069
 • ناصر چک نژادیان
  ناصر چک نژادیان
  مدیریت روابط عمومی گروه صنعتی مینو
  شماره تماس : 021-48831040
 • حمیدرضا حامی
  حمیدرضا حامی
  مدیریت بازاریابی گروه صنعتی مینو
  شماره تماس : 021-44543154