دکتر عباسیانفر در جریان بازدید از شعب بابل و گرگان قاسم ایران تاکید کرد: نیروی انسانی، بزرگ‌ترین سرمایه ی قاسم ایران است.

 

دکتر عباسیانفر مدیرعامل هلدینگ اقتصادی و خودکفایی آزادگان در جریان بازدید از شعب بابل و گرگان شرکت قاسم ایران ضمن گفتگو با پرسنل و مدیران این شعب، نیروی انسانی را بزرگ‌ترین و با ارزش ترین سرمایه ی شرکت قاسم ایران ارزیابی کرد و گفت: لازم است با بررسی دقیق و ارزیابی های علمی – پژوهشی موضوعات مهمی همچون نگهداشت نیروی انسانی، عملکرد شعب، ریزش نیرو و دیگر چالش هایی که صنعت پخش کشور با آن رو به روست بررسی و عارضه یابی شود و با اجرای برنامه های هوشمند، راه های تعالی هر چه بیشتر سرمایه ی انسانی این شرکت و به تبع آن تمامی شرکت های گروه عملیاتی شود.

مدیرعامل گروه صنعتی مینو در ادامه با ابراز خوشحالی از عملکرد قابل قبول برخی از شعب، خواستار بررسی دلایل دقیق کسب این موفقیت و تبدیل کردن آن به مدیریت دانش، جهت تعمیم آن به تمام شعب شد.

دکتر عباسیانفر در ادامه با بیان این مطلب که جابجایی و ریزش نیرو در صنعت پخش یک اتفاق معمول و طبیعی است افزود : شرکت قاسم ایران به واسطه ی قدمت و پیشرو بودن در پخش مویرگی و داشتن تجربیات ذی قیمت در این صنعت را نباید هم ردیف با دیگر شرکت های پخش قرار داد و می بایست در حفظ و نگهداشت سرمایه ی انسانی این شرکت، اقدامات اساسی و کلیدی صورت گیرد چرا که خروج هر نیروی با تجربه از شرکت، خسارتی جبران ناپذیری را تحمیل می­کند.

مدیرعامل گروه صنعتی مینو در همین زمینه مهندس خزاریی مدیرعامل شرکت قاسم ایران را مامور تشکیل کارگروهی جهت عارضه یابی دقیق دلایل خروج برخی از نیروهای شرکت کرد.

در ادامه این بازدید مدیرعامل شرکت قاسم ایران و مدیران شعب به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.

 

نظرات کاربران
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید افزودن نظر