ابلاغ دستورالعمل مقابله با ویروس کرونا به شرکت های گروه صنعتی

دکتر عباسیانفر مدیر عامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان پس از برگزاری جلسات تبادل نظر با مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه گروه در راستای بررسی و ارزیابی شرایط حاکم بر اقتصاد و امنیت بهداشت جامعه و لزوم تهیه مقدمات جهت حضور کارکنان در محل کار و تصمیم گیری در مورد وضعیت تولید و فروش گروه، دستورالعمل 12 ماده ای را به شرکت های زیرمجموعه ابلاغ کرد.

دکتر عباسیانفر مدیر عامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان پس از برگزاری جلسات تبادل نظر با مدیران عامل شرکتهای زیرمجموعه گروه در راستای بررسی و ارزیابی شرایط حاکم بر اقتصاد و امنیت بهداشت جامعه و لزوم تهیه مقدمات جهت حضور کارکنان در محل کار و تصمیم گیری در مورد وضعیت تولید و فروش گروه، دستورالعمل 12 ماده ای را به شرکت های زیرمجموعه ابلاغ کرد.

به گزارش روابط عمومی شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان، در دستورالعمل ابلاغی با تاکید بر این موضوع که کلیه پرسنل مکلفند در فرم خوداظهاری منتشر شده توسط وزارت بهداشت شرکت نمایند، آمده است: باید تمامی پرسنل فرم خوداظهاری منتشر شده توسط وزارت بهداشت به نشانی Salamat.gov.ir را تکمیل و تسلیم امور اداری شرکت نمایند و علاوه بر فرم مذکور می بایست پرسشنامه غربالگری سلامت شرکتهای گروه که از طریق مدیریت IT گروه ارائه می گردد را تکمیل نمایند. همچنین لازم است راستی آزمایی تب سنجی توسط نماینده شرکت و عندالزوم آزمایش CBC صورت پذیرد.

در این دستورالعمل همچنین با اشاره به اینکه که باید برای هر واحد با توجه به ماهیت فعالیت آن، پروتکل مورد نیاز توسط شرکت مربوطه تهیه و اجرا شود تاکید شده است باید نظارت جدی در خصوص وضعیت بیمه و بیمه تکمیلی کارکنان حتی کسانی که به صورت پیمانکار و روزمزد با شرکت همکاری دارند، صورت گیرد.

مدیرعامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان در این دستورالعمل با تاکید بر ضرورت آموزش پرسنل و نظارت بر انجام صحیح موارد ابلاغ شده تاکید کردند: استفاده از ماسک استاندارد برای تمامی پرسنل در مجموعه الزامیست و محیط کار باید روزانه حداقل دو مرتبه ضدعفونی شود؛ همچنین باید رعایت نکات ایمنی و بهداشتی در استفاده از سرویس های ایاب و ذهاب به بهترین شکل اجرا شده وحداقل دو نوبت در روز ضدعفونی سرویس ها صورت گیرد.

همچنین در این ابلاغیه با اشاره به تجمع پرسنل در محیط رستوران و خطر شیوع بیماری از شرکت های گروه خواسته شده که شیفت های کاری کارگران به گونه ای برنامه ریزی شوند که نیازی به استفاده از رستوران نباشد و با تدبیر مدیران عامل هر شرکت و به اقتضاء فعالیت آنها از یک شیفت تا سه شیفت، ساعات کاری برنامه ریزی شوند.

مدیر عامل شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان با اشاره به حفظ امنیت شغلی و روانی نیروی انسانی در گروه، تاکید کردند: نیروهای انسانی مجموعه، سرمایه شرکت هستند و در این شرایط سخت باید تامین مالی جهت پرداخت حقوق پرسنل بدون وقفه در دستور کار قرارگیرد و در نهایت توفیق و سربلندی همکاران محترم خود را در فائق آمدن بر این بلیه پیش آمده از درگاه حق خواهانم.

نظرات کاربران
شما هم می توانید در مورد این مطلب نظر بدهید افزودن نظر