فرم ثبت نام

بنام خدا
مدیریت محترم گروه صنعتی مینو
* به استحضار می رساند مدرسه   * (دخترانه/پسرانه)  
* مقطع   * از منطقه آموزشی  
* از استان   * شهر  
* به شماره همراه   * و شماره تلفن ثابت  
* متقاضی بازدید به تعداد   نفر از آن شرکت می باشد.
لذا در این خصوص مراتب را امر به ابلاغ فرمایید.
ضمنا لازم به ذکر است آقا/خانم *   بعنوان نماینده بازدید معرفی می گردد.