راهنمای ثبت نام
گروه صنعتی مینو با بیش از نیم قرن فعالیت در تولید محصولات شیرینی و شکلات، به منظور آشنایی هر چه بیشتر دانش آموزان و دانشجویان با فن آوری تولید این محصولات، امکان بازدید از خطوط تولید را برای علاقمندان در مقاطع تحصیلی فراهم نموده است. جهت آشنایی متقاضیان با چگونگی ثبت نام، مراحل و گردش کار به شرح ذیل اعلام میگردد:
۱-تکمیل فرم ثبت نام مندرج در سایت مینو
۲- قرار گرفتن در نوبت بازدید
۳-در صورت تخصیص نوبت، از طریق کارشناس مربوطه با متقاضی جهت ارسال تقاضانامه رسمی تماس حاصل خواهد شد. 

چند نکته :
۱- به دلیل لطف بی شایبه مردم عزیزمان به مجموعه مینو وهم چنین محدودیت بازدید کنند گان از خطوط تولید، اعلا م می دارد تکمیل و ارسال فرم ثبت نام تعهدی را برای بازدید ایجاد نمی نماید.
۲- از بازدید کنندگان تقاضا می گردد از آوردن دوربین عکاسی و فیلم برداری هم چنین عکاسی و فیلم برداری با گوشی تلفن همراه خودداری فرمایند.
۳- از شرکت کنندگان در بازدید توسط روابط عمومی عکس برداری و در سایت مینو به مدت یک ماه قرار داده خواهد شد.
علاقه مندان می توانند ضمن مراجعه به سایت عکسها را دانلود نمایند.
شماره نما بر شرکت صنعتی پارس مینو برای متقاضیان بازدید در استانهای تهران و البرز ۴۴۵۴۳۰۵۷-۰۲۱
شماره نمابرشرکت صنعتی مینو خرمدره برای متقاضیان بازدید در استان زنجان ۵۵۲۸۰۶۰-۰۲۴۲
۴- حداکثر بازدید کنندگان در مقطع تحصیلی دبستان و را هنمایی ۵۰ نفر دبیرستان ۴۰ نفر دانشجویان ۳۰ نفر می باشد.
(در هر بازدید حداکثر ۵ نفر به عنوان همراه مسئول می توانند حضور داشته باشند.)
۵- از مراکز آموزشی خواهشمند است از اعزام اولیای دانش آموزان به عنوان همراه مسئول خودداری فرمایند.