همکاری با ما

متقاضیان می توانند با تکمیل فرم دعوت به همکاری که در ذیل ارائه گردیده است، اطلاعات تخصصی و رزومه کاری خود را جهت همکاری با گروه صنعتی مینو برای ما ارسال نمایند تا در صورت نیاز با آنها تماس حاصل شود.

اطلاعات فردی


* نام:   * نام خانوادگی:  
* وضعیت تاهل: * جنسیت:
* تاریخ تولد: / / * ایمیل:    
وضعیت نظام وظیفه: * کد ملی:    
* تلفن:     * تلفن همراه:    
* استان:   * کد پستی (10 رقمی):    

تحصیلات


* آخرین مدرک تحصیلی: * رشته تحصیلی:
* نام د انشگاه:   * مليت دانشگاه:  
* معدل:  

سوابق كاری ( 4 مورد از آخرين محل های كاری )


نام سازمان: سمت: مدت همکاری:
نام سازمان: سمت: مدت همکاری:
نام سازمان: سمت: مدت همکاری:
نام سازمان: سمت: مدت همکاری:
سابقه كار مفيد: سابقه پرداخت بيمه:

دوره های آموزشی


نام دوره: موسسه آموزش دهنده:
نام دوره: موسسه آموزش دهنده:
نام دوره: موسسه آموزش دهنده:
نام دوره: موسسه آموزش دهنده:

مهارت های عمومی


* آشنايی به زبان انگليسی:
* آشنايی با كامپيوتر:
سایر توانمندی ها:

شرایط همکاری


* آماده همکاری بصورت:
* حقوق درخواستی:   ریال
آماده شروع همکاری از تاریخ: / /