video bg 6
بازگشایی سایت جدید پارس مینو
۱۷ / مهر / ۱۳۹۳
در آغاز فصلی جدید شرکت مینو و تمامی شرکت های همراه وب سایت های خود را با رویکردی جدید راه اندازی کردند.

دانلود فایل
گروه مینو بر آن شد تا با تغییرات اساسی در سری وب سایت های شرکت های خودبا دو رویکرد حفظ برندیگ و پرستیژ شرکت های مینو،همچنین در نظر گرفتن نیاز مشتریان و تنوع سلیقه ای ایشان برنامه هایی را در دستور کار خود قرار دهد، که متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.
<<- هیچ نظری ثبت نشده است ->>

نظر شما: