video bg 6
آیکون بار محصولات مینو
دریافت گواهی استقرار و بکارگیری الزامات سیستم مدیریت (HACCP) جهت تولید و بسته بندی انواع آدامس توسط شرکت پارس مینو
۱۴ / بهمن / ۱۳۹۴

دانلود فایل
دریافت گواهی استقرار و بکارگیری الزامات سیستم مدیریت (HACCP) جهت تولید و بسته بندی انواع آدامس توسط شرکت پارس مینو

شرکت پارس مینو، طی ممیزی صورت گرفته موفق به دریافت گواهی استقرار و بکارگیری الزامات سیستم مدیریت (HACCP) جهت تولید بسته بندی آدامس گردید.
طی ممیزی به عمل آمده، نظریه کارشناسی و رای کمیته دانشگاهی هماهنگی و برنامه ریزی اجرای سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی (FSMS) معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی ایران، شرکت پارس مینو گواهی (HACCP) را از این معاونت دریافت کرد.
  بر اساس این گواهی، شرکت پارس مینو از این پس مجاز به درج علامت HACCP بر روی بسته بندی آدامس های تولیدی خود می باشد. لازم به ذکر است اعتبار استفاده از این علامت یک سال می باشد که تمدید گواهی نامه و مجوز مربوط، منوط به استمرار و پویایی این سیستم در کارخانه و تایید مجدد آن از سوی مقام ذی صلاح می باشد.
<<- هیچ نظری ثبت نشده است ->>

نظر شما: