شهد عسلی خرما 2
گروه : مشتقات خرما
 مشخصات محصول
نام محصول شهد عسلی خرما
نام تجاری مینو
نوع بسته بندي پت
 وزن خالص  250 گرم
 محتوی هر کارتن  12 بسته
 وزن ناخالص کارتن  4550 گرم
شركت توليد كننده شرکت صنایع غذایی مینو فارس
 توضیحات
ارزش غذایی در هر 100 گرم شهد عسلی خرما
انرژی کربوهیدرات پروتئین چربی آهن گلوکز فروکتوز

255

cal

60.85

g

2.2%

g

0.5%

g

41.6

ml/kg

37-42

g

37-42

g