شیره خرما مینو 2
گروه : مشتقات خرما
 مشخصات محصول
نام محصول شیره خرما
 شرح محصول شیره خرما
نوع بسته بندي پت
 وزن خالص  350 گرم
 محتوی هر کارتن  12 بسته
 وزن خالص کارتن 4320 گرم
 وزن ناخالص کارتن 5176 گرم
شركت توليد كننده شرکت صنایع غذایی مینو فارس
 توضیحات
توضیحات محصول