شیره خرما مینو 1
گروه : مشتقات خرما
 مشخصات محصول
نام محصول شیره خرما
 شرح محصول شیره خرما
نوع بسته بندي پت
 وزن خالص  850گرم
 محتوی هر کارتن  8 بسته
 وزن خالص کارتن 7400 گرم
 وزن ناخالص کارتن 7600 گرم
شركت توليد كننده شرکت صنایع غذایی مینو فارس
 توضیحات
توضیحات محصول