قند مایع خرما
گروه : مشتقات خرما
 مشخصات محصول
نام محصول قند مایع خرما
 شرح محصول قند مایع خرما
نوع بسته بندي پت
 وزن خالص  500گرم
شركت توليد كننده شرکت صنایع غذایی مینو فارس
 توضیحات
توضیحات محصول