قند خرما
گروه : مشتقات خرما
 مشخصات محصول
نام محصول قند خرما
 شرح محصول قند مایع خرما
نوع بسته بندي ساشه
شركت توليد كننده شرکت صنایع غذایی مینو فارس
 توضیحات
توضیحات محصول