video bg 6
آیکون بار محصولات مینو
افتخارات ثبت شده مینو شرق
1-    کارآفرین برتر و دریافت لوح تقدیر و سپاس در همایش وزارت کار و رفاه اجتماعی 1393
2-    دریافت لوح تقدیر به عنوان واحد تولیدی شایسته تقدیر استان سیستان و بلوچستان از اداره استاندارد استان
3-    دریافت لوح تقدیر از سمینار غذای ارگاتیک در ترکیه
4-    دریافت گواهی MBA از شرکت توف اینترنشنال
5-    شرکت در همایش سیب سبز و دریافت لوح تقدیر
6-    دریافت گواهی نامه از انجمن مدیریت ایران
7-    گواهینامه پذیرش بازار سهام در سال 93
8-    لوح سپاس از اداره نظارت تهران در سال 93
9-    واحد نمونه کیفی دریافت لوح سپاس از اداره استاندارد در سالهای 90و91و92و93
10-    نشان استاندارد کیفیت هر سال از اداره استاندارد و تحقیقات صنعتی
11-    آرم نشان حلال برای تمام محصولات شرکت هر سال
12-    واحد نمونه صنعتی دریافت تندیس و لوح از سازمان صنعت، معدن و تجارت در سال 90
13-    واحد نمونه و فعال فرهنگی و دریافت لوح تقدیر از اداره تعاون کار و رفاه اجتماعی در سال 90
14-    فعال برتر عرصه غذا در استان و دریافت تندیس
15-    لوح سپاس به دلیل صادرات از اتاق بازرگانی استان خراسان
16-    کسب لوح سپاس از موسسه هنری میراحمد سادات
17-    کارآفرین برجسته توسعه صنعت اقتصادی کشور از دانشگاه علامه طباطبایی و دریافت لوح زرین
18-    کارآفرین برجسته توسعه صنعت اقتصادی کشور و دریافت لوح زرین از دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی
19-    واحد نمونه صنعتی دریافت لوح و تقدیرنامه از سازمان صنعت معدن و تجارت
20-    تندیس برتر امنیت غذا از اداره نظارت بر موادغذایی استان
21-    مدیر واحد نمونه دریافت لوح تقدیر از سازمان صنعت، معدن و تجارت
22-    لوح سپاس واحد صادر کننده نمونه تز وزارت بازرگانی
23-    واحد کیفی نمونه و دریافت لوح سپاس و تندیس از اداره استاندارد استان
24-    صادرکننده نمونه و دریافت لوح سپاس و تندیس از سازمان بازرگانی استان
25-    لوح سپاس به عنوان پیشبرد ارتقائ سلامت از معاونت غذا و دارو استان
26-     کارآفرین برتر استان در بخش صنعت و دریافت لوح تقدیر در هفتمین جشنواره کارآفرین برتر
27-    صادر کننده برتر استانی و دریافت لوح تقدیر از سازمان بازرگانی در سالهای 89 و 90
28-    واحد نمونه صنعتی سال 90 و دریافت لوح تقدیر و تندیس از سازمان صنعت، معدن و تجارت
29-    تندیس چهارمین گردهمایی تخصصی نامداران صنعت و تجارت ایران مشهد تیرماه 91
30-    دریافت تندیس و لوح نشان استاندارد کیفیت در سال 91 از اداره استاندارد استان
31-    دریافت لوح سپاس به عنوان آزمایشگاه برتر و همکار استان در سال 91
32-    لوح سپاس اوقات فراغت دانش آموزان تحت حمایت