video bg 6
آیکون بار محصولات مینو
شرکت سهامی عام صنعتی مینو- خرمدره، تحت پوشش موسسه اقتصادی خودکفایی آزادگان مینو، بزرگترین تولید کننده محصولات بیسکوئیت، تافی و آبنبات، ویفر، کیک، شکلات، پفک و انواع آرد صنعتی می باشد که از سال 1354 فعالیت خود را آغاز نمود.

شرکت سهامی عام صنعتی مینو- خرمدره، با تعهد به برآوردن الزامات و خواسته های استاندارد ISO 9001:2008 و همچنین بهبود مستمر اثربخشی سیستم مدیریت کیفیت، تلاش می نماید، تا از طریق همکاری تمامی کارکنان، مدیران، متخصصین و با بهره گیری از ابزارهای نوین، به اهداف ذیل نائل آید:
 

- دستیابی به رهبری بازار از طریق تامین خواسته های مصرف کنندگان و در نتیجه افزایش رضایت مشتریان و همچنین برقراری نظام رسیدگی به شکایات و انتقادات؛
- بهبود و ارتقاء سطح کمی و کیفی عملکرد سازمانی و ارتقاء سطح بهره وری؛
- افزایش تولید همراه با فراهم کردن زمینه تولید محصولات جدید با کیفیت برتر مطابق انتظارات مشتریان؛
- افزایش میزان فروش و سهم بازار با ارتقاء سطح رضایتمندی مشتری از محصولات و خدمات شرکت؛
- ارتقاء سطح مهارت و تخصص کارکنان به عنوان مهمترین سرمایه شرکت با برنامه ریزی و ارائه دوره های آموزشی متناسب و اثر بخش به طور مستمر؛
- بهبود مستمر فرآیندها و فعالیتهای جاری از طریق فراهم آوری منابع و راهکارهای منتج از فعالیتهای گروهی(team work) و برقراری سیستم پیشنهادات؛


مدیریت عامل شرکت سهامی عام صنعتی مینو- خرمدره، نهایت تلاش مستمر را جهت بهبود عملکرد تمامی فعالیتهای سازمانی در قالب فرآیندهای سازمانی به عمل می آورد و به طور منظم برای حصول اطمینان از اجرای کامل و اثربخشی این سیستم، از طریق جلساتی با نام «جلسات بازنگری با هدف بهبود فعالیتها و پیشرفت پروژه های بهبود» توسط افراد مسئول و موثر، سیستم را به طور منظم ارزیابی می نماید.