video bg 6
اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان:

1 )   آقای كائيني، رئيس هيأت مديره 
2 )   آقای نادری، نایب رئيس هيأت مديره
3 )   آقای رحمتیان، عضو هيأت مديره 
4 )   آقای عنایت، عضو هيأت مديره
5 )   آقای ابراهییمی، عضو هيأت مديره
6 )   آقای سیدجلال موسوی، مدير عامل