video bg 6
اعضای هیئت مدیره شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان:

1 )   آقای محمدرضا كائيني، رئيس هيأت مديره 
2 )   آقای حمیدرضا فخری، نایب رئيس هيأت مديره
3 )   آقای حمید رحمتیان، عضو هيأت مديره
4 )   آقای علی ابراهیمی، مدير عامل