video bg 6
شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (رسا)، وابسته به شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان (شرکت هلدینگ)، که سهام آن متعلق به بیش از چهل هزار نفر از آزادگان سر افراز می باشد، در سال 1373 تاسیس گردید. 

هدف از تاسیس این شرکت اهداف زیر می باشد:

طراحی و اجرای پروژه های ساختمانی و صنعتی داخلی هلدینگ به صورت پیمانکاری
سرمایه گذاری و مشارکت در اجرای پروژه های ساختمانهای تجاری و مسکونی

شرکت رسا اموری از قبیل ارائه خدمات به کارفرمایان با بهترین کیفیت و مناسب ترین قیمت در زمان مقرر، همراه با رعایت اصول ایمنی و ضوابط و استانداردهای فنی و مهندسی را در راس فعالیتهای خود قرار داده و ضمن رعایت منافع ذینفعان پروژه های خود، و با توجه به اهداف و طرح ریزی استراتژیک شرکت، در آستانه ورود به دوره جدیدی از  فعالیتهای عمرانی قرار گرفته است.


شرکت رهاورد سازندگی آزادگان، با پانزده سال فعالیت و اجرای حداقل 330 میلیارد ریال پروژه سرمایه گذاری و مشارکت در حوزه ساختمان های تجاری، مسکونی و عملیات پیمانکاری پروژه های صنعتی و ساختمانی، با بهره گیری از سیستم ها و فناوری های نوین برنامه ریزی، مصمم است، فعالیتهای خود را که در قالب برنامه کلان و استراتژیک شرکت طراحی شده، از طریق استفاده موثر از منابع مالی، انسانی و با تمرکز بر کیفیت و سرعت اجرا، در فضای کاملا رقابتی آغاز نماید.