video bg 6
اعضای هیات مدیره:

1)  آقای حسین علی اکبرزاده، رئیس هیئت مدیره
2)  آقای ناصر خدرنژاد, نایب رئیس هیئت مدیره
3)  آقای رضا کامرانی جویمند، عضو هیئت مدیره
4)  آقای ناصر طالب، عضو هیئت مدیره
5)  آقای محمدتقی قلندرلکی، عضو هیئت مدیره
6)  آقای مجید عبدالهیان، مدیرعامل