مقالات
آخرین مقالات  دسته بندی
Article category : مقالات مینو
سیاست خصوصی سازی، تأمین زمینه رشد اقتصادی

۱۷ / مهر / ۱۳۹۳

 "سیاست خصوصی سازی، تأمین زمینه رشد اقتصادی"،نوشته شده توسط دکتر فرهاد رمضان

دردهه های اخیر، برنامه خصوصی سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه دنبال شده است. خصوصی سازی یکی از اجزای برنامه های اصلاحات اقتصادی بوده و هدف آن دست‌یابی به کارایی بالاتر بنگاه ها در سطح اقتصاد خرد و همچنین رسیدن به رشد اقتصادی بالاتر از بعد اقتصاد کلان می باشد

ادامه را از اینجا بخوانید